fbpx

Salamoe’alaikoem broeders en zusters,

Zoals jullie weten heeft de regering deze week opnieuw Corona maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zijn niet van toepassing op moskeeën. Dat betekent dat we in de moskee naast elkaar blijven bidden en mondkapjes niet verplicht zijn.

Wel is het dringend advies om gepaste afstand te houden, bij binnenkomst handen te desinfecteren, mondkapjes en een eigen gebedskleed te gebruiken. We willen met name de ouderen en kwetsbaren erop wijzen extra voorzichtig te zijn.Bij klachten willen wij jullie vragen om thuis te blijven en je zo spoedig mogelijk te laten testen. Barak’allahoefiekoem voor jullie medewerking.

Moge Allah subhanahu wata’ala ons beschermen.

Bestuur El-Feth