fbpx

De markt van afgelopen zaterdag was in de eerste plaats dankzij Allah en daarna alle bezoeksters een groot succes Alhamdullilah! Ook na de markt is de afgelopen dagen nog veel verkocht. Dit heeft Alhamdullilah een totaalbedrag opgeleverd van €10.255,-

Wij danken alle bezoekers, gulle gevers en alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Moge Allah eenieder die een bijdrage heeft geleverd aan deze benefietmarkt hiervoor belonen. Allahoema amien!