fbpx

Tilburg, 14 maart 2020

Onderwerp: maatregelen in het kader van de noodverordening van 13 maart 2020.

Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakaatoeh, beste broer en zus,
Met dit schrijven willen wij jullie informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de aangescherpte maatregelen in het kader van het indammen van het Corona-virus.
Gisteren is er noodverordening vastgesteld door de Veiligheidsregio waardoor bijeenkomsten met meer dan 100 personen strafbaar zijn gesteld. Gisteren hebben wij ook advies ontvangen van het SMBZ Crisis-en Preventieteam COVID19 met instructies om hoe om te gaan met deze noodverordening.

 1. Ingebruikname moskee Stedekestraat
  Allereerst willen wij jullie informeren dat we de nieuwe moskee aan de Stedekestraat niet op 16 maart 2020 in gebruik zullen nemen. De afbouwplanning is uitgelopen. Hierdoor is de moskee nog niet gebruiksklaar. Op zijn vroegst zal er per 20 maart 2020 gebruik gemaakt kunnen worden van de moskee voor de reguliere gebedsdiensten.
 2. Aflassen vrijdaggebed
  Het vrijdaggebed zal tot en met 27 maart afgelast worden. Wij zijn op dit moment in overleg over een alternatieve invulling van het vrijdaggebed.
 3. Aflassen Koranonderwijs en Arabische taal voor volwassenen en kinderen.
  We hebben eerder gecommuniceerd dat de lessen weer op 20 maart zouden beginnen. Gezien het grote aantal leerlingen en cursisten dat les volgt in onze moskee zijn we helaas genoodzaakt om alle lessen te laten vervallen tot en met 31 maart 2020
 4. Reguliere gebedsdiensten
  In de noodverordening is het maximaal aantal mensen dat tegelijkertijd in een gebouw aanwezig mag zijn bepaald op 100. Sommige gebeden binnen onze moskee overschrijden dit aantal soms. Wij zijn nu nog in overleg hoe we deze gebeden gaan organiseren. Zodra we hier duidelijkheid over hebben zullen we dit snel communiceren.
  Wij vragen jullie begrip voor de genomen maatregelen en verzoeken jullie om dit bericht breed te verspreiden. Wij sluiten af met de smeekbede: O Allah, wij zoeken bescherming bij U tegen huidziekten, krankzinnigheid, lepra en tegen de kwade ziektes!

Wassalam aleikum
Het bestuur van de Marokkaanse Vereniging Masjid El-Feth

Neem de volgende documenten door van het SMBZ, de Moskee en het RIVM:

SMBZ-UPDATE-Coronavirus-13-maart-2020

Noodverordening-coronavirus-VRMWB-20200313

20200314-Brief-Tilburg-1