fbpx

Betreft: Verduidelijking omtrent het dodengebed (Tilburg, 25 oktober 2020)


Assalam aleikum beste broer en zus,

Wij hopen dat onze gehele gemeenschap zich in goede gezondheid bevindt. We weten dat het moeilijke tijden zijn voor iedereen, vooral voor mensen die in deze periode een naaste verliezen.
De afgelopen dagen is er verwarring ontstaan omtrent het wel of niet verrichten van het dodengebed in de moskee vanwege de geldende Covid-19-maatregelen. Gezien deze verwarring wil het bestuur van de El-Feth Moskee een aantal zaken verduidelijken omtrent het verrichten van het dodengebed in de moskee.

Conform de landelijke richtlijnen worden gebedshuizen geadviseerd om hun aantal bezoekers tot maximaal 30 bezoekers te beperken. Wij hebben er als bestuur bewust voor gekozen om af te wijken van dit advies omdat we zien dat het overgrote merendeel van onze leden zich aan de voorgeschreven maatregelen houdt. Daarnaast blijft het aantal besmettingen, alhamdulillah,  beperkt binnen onze gemeenschap. Gezien de huidige situatie blijft het wel van belang dat we waakzaam blijven binnen de moskee.

Gezien het voorgaande kan het dodengebed op dit moment alleen onder de volgende voorwaarden in de gebedsruimte van de moskee verricht worden:

1.       Vanwege de beperkte capaciteit kan het dodengebed niet samenvallen met het vrijdaggebed;

2.       Het bijwonen van het dodengebed is primair bedoeld voor de familieleden en hun naasten. Andere bezoekers worden met klem verzocht om niet naar de moskee te komen;

3.       Online reserveren voor deelname aan het dodengebed is verplicht. Zonder online reservering is deelname aan het dodengebed niet mogelijk;

4.       In geval de persoon in kwestie aan Covid-19  is overleden, wordt het dodengebed niet in de gebedsruimte van de moskee verricht. Met de familie zullen andere opties besproken worden zoals bijvoorbeeld het verrichten van het dodengebed op de locatie van de begrafenis of in de open lucht;

5.       Verder blijven de gebruikelijke richtlijnen van het RIVM van kracht en de aanvullende maatregelen zoals het verplicht gebruik van een mondkapje en gebedskleed.

Wij gaan uit van uw begrip voor de ontstane situatie en rekenen op jullie medewerking.
Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Het bestuur van de El-Feth Moskee Tilburg